เลือกตั้งประเทศไทย 2566

นับถอยหลัง

สู่วันเลือกตั้ง 2566

Timeline
Timeline เลือกตั้ง 2566
Timeline เลือกตั้ง 2566
Timeline เลือกตั้ง 2566

วันที่ 20 มีนาคม 2566

นายกรัฐมนตรี
ประกาศยุบสภา

20
มีนาคม
Timeline เลือกตั้ง 2566
Timeline เลือกตั้ง 2566

วันที่ 21 มีนาคม 2566

กกต. ประกาศกำหนดวันเลือกตั้ง
และประกาศกำหนดวันรับสมัคร

21
มีนาคม
Timeline เลือกตั้ง 2566

วันที่ 27 มีนาคม - 13 เมษายน 2566

วันลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้ง
ล่วงหน้าในเขต / นอกเขตเลือกตั้ง
และนอกราชอาณาจักร

27 มีนา - 13
เมษายน
Timeline เลือกตั้ง 2566
Timeline เลือกตั้ง 2566

วันที่ 3-7 เมษายน 2566

เปิดรับสมัคร ส.ส.แบบแบ่งเขต

3-7
เมษายน
Timeline เลือกตั้ง 2566

วันที่ 4-7 เมษายน 2566

เปิดรับสมัคร ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ
พรรคการเมืองเสนอแคนดิเดตนายกฯ

4-7
เมษายน
Timeline เลือกตั้ง 2566

วันที่ 3 พฤษภาคม 2566

วันสุดท้ายเพิ่มชื่อ - ถอดชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

3
พฤษภาคม
Timeline เลือกตั้ง 2566

วันที่ 7-13 พฤษภาคม 2566

แจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

7 วันก่อนหย่อนบัตร

7-13
พฤษภาคม
Timeline เลือกตั้ง 2566
Timeline เลือกตั้ง 2566

วันที่ 7 พฤษภาคม 2566

 • วันลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าในเขต
  และนอกเขตเลือกตั้ง
 • วันลงคะแนน ณ ที่เลือกตั้งกลาง
  สำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ
  หรือผู้สูงอายุ
7
พฤษภาคม
Timeline เลือกตั้ง 2566
Timeline เลือกตั้ง 2566

วันที่ 14 พฤษภาคม 2566

วันเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

14
พฤษภาคม
Timeline เลือกตั้ง 2566

วันที่ 15-21 พฤษภาคม 2566

แจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

7 วันหลังหย่อนบัตร

15-21
พฤษภาคม
Timeline เลือกตั้ง 2566
Timeline เลือกตั้ง 2566

กรกฎาคม

ได้นายกฯ คนที่ 30


กรกฎาคม
01
03
Timeline เลือกตั้ง 2566
Timeline เลือกตั้ง 2566
Timeline เลือกตั้ง 2566

วันที่ 20 มีนาคม 2566

นายกรัฐมนตรี
ประกาศยุบสภา

20
มีนาคม
Timeline เลือกตั้ง 2566
Timeline เลือกตั้ง 2566

วันที่ 21 มีนาคม 2566

กกต. ประกาศกำหนดวันเลือกตั้ง
และประกาศกำหนดวันรับสมัคร

21
มีนาคม
Timeline เลือกตั้ง 2566

วันที่ 27 มีนาคม - 13 เมษายน 2566

วันลงทะเบียนขอใช้สิทธิ
เลือกตั้งล่วงหน้าในเขต /
นอกเขตเลือกตั้ง
และนอกราชอาณาจักร

27 มีนา - 13
เมษายน
Timeline เลือกตั้ง 2566
Timeline เลือกตั้ง 2566

วันที่ 3-7 เมษายน 2566

เปิดรับสมัคร
ส.ส.แบบแบ่งเขต

3-7
เมษายน
Timeline เลือกตั้ง 2566

วันที่ 4-7 เมษายน 2566

เปิดรับสมัคร ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ
พรรคการเมืองเสนอแคนดิเดตนายกฯ

4-7
เมษายน
Timeline เลือกตั้ง 2566

วันที่ 3 พฤษภาคม 2566

วันสุดท้ายเพิ่มชื่อ - ถอดชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

3
พฤษภาคม
Timeline เลือกตั้ง 2566

วันที่ 7-13 พฤษภาคม 2566

แจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

7 วันก่อนหย่อนบัตร

7-13
พฤษภาคม
Timeline เลือกตั้ง 2566
Timeline เลือกตั้ง 2566

วันที่ 7 พฤษภาคม 2566

 • วันลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าในเขต
  และนอกเขตเลือกตั้ง
 • วันลงคะแนน ณ ที่เลือกตั้งกลาง
  สำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ
  หรือผู้สูงอายุ
7
พฤษภาคม
Timeline เลือกตั้ง 2566
Timeline เลือกตั้ง 2566

วันที่ 14 พฤษภาคม 2566

วันเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

14
พฤษภาคม
Timeline เลือกตั้ง 2566

วันที่ 15-21 พฤษภาคม 2566

แจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

7 วันหลังหย่อนบัตร

15-21
พฤษภาคม
Timeline เลือกตั้ง 2566
Timeline เลือกตั้ง 2566

กรกฎาคม

ได้นายกฯ คนที่ 30


กรกฎาคม
01
11

ข้อมูลเลือกตั้ง 2566 Infographic