พรรคพลังสังคมใหม่ เลือกตั้งปี2566
พรรคพลังสังคมใหม่แคนดิเดต : -