พรรคการเมือง

พรรคใหม่

1 พรรคใหม่

แคนดิเดตนายกฯ :

-

พรรคประชาธิปไตยใหม่

2 พรรคประชาธิปไตยใหม่

แคนดิเดตนายกฯ :

สุรทิน พิจารณ์

พรรคเป็นธรรม

3 พรรคเป็นธรรม

แคนดิเดตนายกฯ :

-

พรรคท้องที่ไทย

4 พรรคท้องที่ไทย

แคนดิเดตนายกฯ :

-

พรรคพลังสังคมใหม่

5 พรรคพลังสังคมใหม่

แคนดิเดตนายกฯ :

-

พรรคครูไทยเพื่อประชาชน

6 พรรคครูไทยเพื่อประชาชน

แคนดิเดตนายกฯ :

-

พรรคภูมิใจไทย

7 พรรคภูมิใจไทย

แคนดิเดตนายกฯ :

อนุทิน ชาญวีรกูล

พรรคแรงงานสร้างชาติ

8 พรรคแรงงานสร้างชาติ

แคนดิเดตนายกฯ :

-

พรรคพลัง

9 พรรคพลัง

แคนดิเดตนายกฯ :

ชัยยพล พสุรัตน์บรรจง,ลิขสิทธิ์ ใสกระจ่าง

พรรคอนาคตไทย

10 พรรคอนาคตไทย

แคนดิเดตนายกฯ :

-

พรรคประชาชาติ

11 พรรคประชาชาติ

แคนดิเดตนายกฯ :

วันมูหะมัดนอร์ มะทา,พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง

พรรคไทยรวมไทย

12 พรรคไทยรวมไทย

แคนดิเดตนายกฯ :

-

พรรคไทยชนะ

13 พรรคไทยชนะ

แคนดิเดตนายกฯ :

ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล

พรรคชาติพัฒนากล้า

14 พรรคชาติพัฒนากล้า

แคนดิเดตนายกฯ :

กรณ์ จาติกวณิช,สุวัจน์ ลิปตพัลลภ,เทวัญ ลิปตพัลลภ

พรรคกรีน

15 พรรคกรีน

แคนดิเดตนายกฯ :

-

พรรคพลังสยาม

16 พรรคพลังสยาม

แคนดิเดตนายกฯ :

-

พรรคเสมอภาค

17 พรรคเสมอภาค

แคนดิเดตนายกฯ :

รฎาวัญ วงศ์ศรีวงศ์

พรรคชาติไทยพัฒนา

18 พรรคชาติไทยพัฒนา

แคนดิเดตนายกฯ :

วราวุธ ศิลปอาชา

พรรคภาคีเครือข่ายไทย

19 พรรคภาคีเครือข่ายไทย

แคนดิเดตนายกฯ :

-

พรรคเปลี่ยน

20 พรรคเปลี่ยน

แคนดิเดตนายกฯ :

-

พรรคไทยภักดี

21 พรรคไทยภักดี

แคนดิเดตนายกฯ :

นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม

พรรครวมไทยสร้างชาติ

22 พรรครวมไทยสร้างชาติ

แคนดิเดตนายกฯ :

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา,พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค

พรรครวมใจไทย

23 พรรครวมใจไทย

แคนดิเดตนายกฯ :

-

พรรคเพื่อชาติ

24 พรรคเพื่อชาติ

แคนดิเดตนายกฯ :

เรวัต วิศรุตเวช,ร.อ.จารุพล เรืองสุวรรณ

พรรคเสรีรวมไทย

25 พรรคเสรีรวมไทย

แคนดิเดตนายกฯ :

พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส

พรรคประชาธิปัตย์

26 พรรคประชาธิปัตย์

แคนดิเดตนายกฯ :

จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์

พรรคพลังธรรมใหม่

27 พรรคพลังธรรมใหม่

แคนดิเดตนายกฯ :

-

พรรคไทยพร้อม

28 พรรคไทยพร้อม

แคนดิเดตนายกฯ :

วิทยา อิบาลา,วิษณุ กรองกันภัย

พรรคเพื่อไทย

29 พรรคเพื่อไทย

แคนดิเดตนายกฯ :

แพทองธาร ชินวัตร,เศรษฐา ทวีสิน,ชัยเกษม นิติสิริ

พรรคทางเลือกใหม่

30 พรรคทางเลือกใหม่

แคนดิเดตนายกฯ :

ราเชน ตระกูลเวียง

พรรคก้าวไกล

31 พรรคก้าวไกล

แคนดิเดตนายกฯ :

พิธา ลิ้มเจริญรัตน์

พรรคไทยสร้างไทย

32 พรรคไทยสร้างไทย

แคนดิเดตนายกฯ :

คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์,สุพันธุ์ มงคลสุธี,น.ต.ศิธา ทิวารี

พรรคไทยเป็นหนึ่ง

33 พรรคไทยเป็นหนึ่ง

แคนดิเดตนายกฯ :

พล.อ.ประสูตร รัศมีแพทย์

พรรคแผ่นดินธรรม

34 พรรคแผ่นดินธรรม

แคนดิเดตนายกฯ :

-

พรรครวมพลัง

35 พรรครวมพลัง

แคนดิเดตนายกฯ :

-

พรรคเพื่อชาติไทย

36 พรรคเพื่อชาติไทย

แคนดิเดตนายกฯ :

คฑาเทพ เตชะเดชเรืองกุล

พรรคพลังประชารัฐ

37 พรรคพลังประชารัฐ

แคนดิเดตนายกฯ :

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ

พรรคเพื่อไทรวมพลัง

38 พรรคเพื่อไทรวมพลัง

แคนดิเดตนายกฯ :

-

พรรคมิติใหม่

39 พรรคมิติใหม่

แคนดิเดตนายกฯ :

ปรีชา ไข่แก้ว

พรรคประชาภิวัฒน์

40 พรรคประชาภิวัฒน์

แคนดิเดตนายกฯ :

สมเกียรติ ศรลัมพ์,พล.ต.ไชยนาจ ญาติฉิมพลี

พรรคไทยธรรม

41 พรรคไทยธรรม

แคนดิเดตนายกฯ :

กิตติกร วิชัยเรืองธรรม,อโณทัย ควงดารา,รัตติกาล โสวะภาส

พรรคไทยศรีวิไลย์

42 พรรคไทยศรีวิไลย์

แคนดิเดตนายกฯ :

มงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์

พรรคพลังสหกรณ์

43 พรรคพลังสหกรณ์

แคนดิเดตนายกฯ :

-

พรรคราษฎร์วิถี

44 พรรคราษฎร์วิถี

แคนดิเดตนายกฯ :

สุชาติ บรรดาศักดิ์,รัฐฐาน์ พีรวิชญ์ธนาภัค

พรรคแนวทางใหม่

45 พรรคแนวทางใหม่

แคนดิเดตนายกฯ :

-

พรรคถิ่นกาขาวชาววิไล

46 พรรคถิ่นกาขาวชาววิไล

แคนดิเดตนายกฯ :

-

พรรครวมแผ่นดิน

47 พรรครวมแผ่นดิน

แคนดิเดตนายกฯ :

-

พรรคเพื่ออนาคตไทย

48 พรรคเพื่ออนาคตไทย

แคนดิเดตนายกฯ :

ประเสริฐ เลิศยะโส

พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย

49 พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย

แคนดิเดตนายกฯ :

ณัชพล สุพัฒนะ

พรรคพลังปวงชนไทย

50 พรรคพลังปวงชนไทย

แคนดิเดตนายกฯ :

-

พรรคสามัญชน

51 พรรคสามัญชน

แคนดิเดตนายกฯ :

-

พรรคชาติรุ่งเรือง

52 พรรคชาติรุ่งเรือง

แคนดิเดตนายกฯ :

พิมไหมทอง ศักดิพัตโภคิน

พรรคพลังสังคม

53 พรรคพลังสังคม

แคนดิเดตนายกฯ :

ณฐพร ชลายนนาวิน

พรรคภราดรภาพ

54 พรรคภราดรภาพ

แคนดิเดตนายกฯ :

-

พรรคไทยก้าวหน้า

55 พรรคไทยก้าวหน้า

แคนดิเดตนายกฯ :

-

พรรคประชาไทย

56 พรรคประชาไทย

แคนดิเดตนายกฯ :

บุญยงค์ จันทร์แสง

พรรคพลังเพื่อไทย

57 พรรคพลังเพื่อไทย

แคนดิเดตนายกฯ :

เอกวรพงศ์ อำนวยทรัพย์,พงษ์ศักดิ์ พัวพรพงษ์,ปภาดา ถาวรเศรษฐ

พรรคสังคมประชาธิปไตย

58 พรรคสังคมประชาธิปไตย

แคนดิเดตนายกฯ :

-

พรรคช่วยชาติ

59 พรรคช่วยชาติ

แคนดิเดตนายกฯ :

นงนุช บัวใหญ่

พรรคความหวังใหม่

60 พรรคความหวังใหม่

แคนดิเดตนายกฯ :

ชิงชัย มงคลธรรม

พรรคคลองไทย

61 พรรคคลองไทย

แคนดิเดตนายกฯ :

สายัณห์ อินทรภักดิ์

พรรคพลังไทยรักชาติ

62 พรรคพลังไทยรักชาติ

แคนดิเดตนายกฯ :

-

พรรคประชากรไทย

63 พรรคประชากรไทย

แคนดิเดตนายกฯ :

ดร.คณิศร สมมะลวน,สาวภคมน วงศ์ใหญ่,หรรษธร ณรงค์

พรรคเส้นด้าย

64 พรรคเส้นด้าย

แคนดิเดตนายกฯ :

-

พรรคเปลี่ยนอนาคต

65 พรรคเปลี่ยนอนาคต

แคนดิเดตนายกฯ :

ดร.อัครนันท์ อริยศรีพงษ์

พรรคพลังประชาธิปไตย

66 พรรคพลังประชาธิปไตย

แคนดิเดตนายกฯ :

-

พรรคไทยสมาร์ท

67 พรรคไทยสมาร์ท

แคนดิเดตนายกฯ :

เกียรติภูมิ สิริพันธุ์