รายชื่อแคนดิเดตนายกฯ

แคนดิเดตนายกฯพรรคภูมิใจไทย

อนุทิน ชาญวีรกูล

อนุทิน

ชาญวีรกูล

อดีตรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงสาธารณสุข

อายุ 56 ปี

เกิดวันที่ 13 กันยายน 2509

นโยบาย

ลดอำนาจรัฐ
เพิ่มอำนาจประชาชน
ภูมิใจไทย พูดแล้วทำ

ประวัติการทำงาน

อนุทิน ชาญวีรกูล

อนุทิน ชาญวีรกูล
 • 2539ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
 • 2547รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
 • 2547รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
 • 2555หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย
 • 2562รองนายกรัฐมนตรี
 • 2562รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงสาธารณสุข

นโยบายเด่นพรรคภูมิใจไทย

 • นโยบาย
  ด้านสาธารณสุข

  เครื่องฉายรังสีรักษามะเร็ง ฟรี

 • นโยบาย
  ด้านเศรษฐกิจ

  พักหนี้ 3 ปี หยุดต้น ปลอดดอก

 • นโยบาย
  พลังงานสะอาด

  ฟรีหลังคาโซล่าเซลล์ ลดค่าไฟฟ้า

 • นโยบาย
  ด้านสังคม

  ตั๋ว One Day Pass

พรรค

ภูมิใจไทย


ลดอำนาจรัฐ เพิ่มอำนาจประชาชน ภูมิใจไทย พูดแล้วทำ ให้ความสำคัญกับการเคารพเทิดทูนและยึดมั่นสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
อนุทิน ชาญวีรกูล