รายชื่อแคนดิเดตนายกฯ

แคนดิเดตนายกฯพรรคชาติพัฒนากล้า

เทวัญ ลิปตพัลลภ

เทวัญ

ลิปตพัลลภ

เลขาธิการ

พรรคชาติพัฒนากล้า

อายุ 63 ปี

เกิดวันที่ 29 ธันวาคม 2502

นโยบาย

เกษตรสร้างชาติ
เพิ่มมูลค่าด้วยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

ประวัติการทำงาน

เทวัญ ลิปตพัลลภ

เทวัญ ลิปตพัลลภ
 • 2535ส.ส.พรรคสามัคคีธรรม 3 สมัย
 • 2561หัวหน้าพรรคชาติพัฒนา
 • 2562ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคชาติพัฒนา
 • 2562รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

นโยบายเด่นพรรคชาติพัฒนากล้า

 • นโยบาย
  ด้านเศรษฐกิจ

  หาเงินใหม่ให้ประเทศ 5 ล้านล้านบาท

 • นโยบาย
  ด้านเศรษฐกิจ

  เงินเดือน 40,000 บาทแรกไม่ต้องเสียภาษี

 • นโยบาย
  ด้านการศึกษา

  สร้างเด็กไทย 3 ภาษา

 • นโยบาย
  ด้านท่องเที่ยว

  ท่องเที่ยวนำไทย เพิ่มนักท่องเที่ยว 2 เท่า

พรรค

ชาติพัฒนากล้า


กล้าด้วยประสบการณ์ ชาติพ้นวิกฤติ ชู 12 นโยบาย “งานดี มีเงิน ของไม่แพง” ประกาศพร้อมกู้วิกฤตเศรษฐกิจชาติ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
เทวัญ ลิปตพัลลภ