รายชื่อแคนดิเดตนายกฯ

แคนดิเดตนายกฯพรรครวมไทยสร้างชาติ

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

พล.อ.ประยุทธ์

จันทร์โอชา

อดีตนายก

คนที่ 29

อายุ 68 ปี

เกิดวันที่ 21 มีนาคม 2497

นโยบาย

รื้อกฎหมายที่รังแกประชาชน
และเป็นอุปสรรคการทำกิน

ประวัติการทำงาน

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
 • 2541ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ (ผบ.ร.21 รอ.)
 • 2546ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ (ผบ.พล. ร 2 รอ.)
 • 2549แม่ทัพภาคที่ 1 (มทภ. 1)
 • 2551เสนาธิการทหารบก (เสธ.ทบ.)
 • 2552รองผู้บัญชาการทหารบก
 • 2553ผู้บัญชาการทหารบก
 • 2557หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
 • 2562นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

นโยบายเด่นพรรครวมไทยสร้างชาติ

 • นโยบาย
  ด้านสวัสดิการ

  เพิ่มสิทธิ บัตรสวัสดิการพลัส

 • นโยบาย
  ด้านสาธารณสุข

  ให้ทุนเรียนวิชาชีพ อำเภอละ 100 ทุน

 • นโยบาย
  ด้านยาเสพติด

  คืน 30% เงินสะสมชราภาพ ผู้ประกันตน มาตรา 33

 • นโยบาย
  ด้านเศรษฐกิจ

  โครงการปลดหนี้ด้วยงาน

พรรค

รวมไทยสร้างชาติ


เทิดทูนปกป้องสถาบัน ดำรงเจตนารมณ์ในการหลอมรวมประเทศไทยให้เป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อสร้างความเจริญก้าวหน้ามั่นคงและยั่งยืน ขจัดความขัดแย้ง สร้างประเทศให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา