รายชื่อแคนดิเดตนายกฯ

แคนดิเดตนายกฯพรรครวมไทยสร้างชาติ

พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค

พีระพันธุ์

สาลีรัฐวิภาค

หัวหน้าพรรค

รวมไทยสร้างชาติ

อายุ 64 ปี

เกิดวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2502

นโยบาย

เพิ่มสิทธิ บัตรสวัสดิการพลัส
เป็น 1000 บาท/เดือน

ประวัติการทำงาน

พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค

พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค
 • 2539ส.ส.กทม. พรรคประชาธิปัตย์
 • 2550ส.ส.กทม. พรรคประชาธิปัตย์
 • 2551รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
 • 2562ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์
 • 2562ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี
 • 2565เลขาธิการนายกรัฐมนตรี
 • 2565หัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติ

นโยบายเด่นพรรครวมไทยสร้างชาติ

 • นโยบาย
  ด้านสวัสดิการ

  เพิ่มสิทธิ บัตรสวัสดิการพลัส

 • นโยบาย
  ด้านสาธารณสุข

  ให้ทุนเรียนวิชาชีพ อำเภอละ 100 ทุน

 • นโยบาย
  ด้านยาเสพติด

  คืน 30% เงินสะสมชราภาพ ผู้ประกันตน มาตรา 33

 • นโยบาย
  ด้านเศรษฐกิจ

  โครงการปลดหนี้ด้วยงาน

พรรค

รวมไทยสร้างชาติ


เทิดทูนปกป้องสถาบัน ดำรงเจตนารมณ์ในการหลอมรวมประเทศไทยให้เป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อสร้างความเจริญก้าวหน้ามั่นคงและยั่งยืน ขจัดความขัดแย้ง สร้างประเทศให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค