รายชื่อผู้สมัคร

ค้นหาตามประเภทการเลือกตั้ง

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) แบบแบ่งเขตเลือกตั้งจำนวน 400 คน และส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ 100 คน

ค้นหาตามพรรคการเมือง

พรรคใหม่

1 พรรคใหม่

แบ่งเขต : 000 | บัญชีรายชื่อ : 100

พรรคประชาธิปไตยใหม่

2 พรรคประชาธิปไตยใหม่

แบ่งเขต : 000 | บัญชีรายชื่อ : 100

พรรคเป็นธรรม

3 พรรคเป็นธรรม

แบ่งเขต : 000 | บัญชีรายชื่อ : 100

พรรคท้องที่ไทย

4 พรรคท้องที่ไทย

แบ่งเขต : 000 | บัญชีรายชื่อ : 100

พรรคพลังสังคมใหม่

5 พรรคพลังสังคมใหม่

แบ่งเขต : 000 | บัญชีรายชื่อ : 100

พรรคครูไทยเพื่อประชาชน

6 พรรคครูไทยเพื่อประชาชน

แบ่งเขต : 000 | บัญชีรายชื่อ : 100

พรรคภูมิใจไทย

7 พรรคภูมิใจไทย

แบ่งเขต : 000 | บัญชีรายชื่อ : 100

พรรคแรงงานสร้างชาติ

8 พรรคแรงงานสร้างชาติ

แบ่งเขต : 000 | บัญชีรายชื่อ : 100

พรรคพลัง

9 พรรคพลัง

แบ่งเขต : 000 | บัญชีรายชื่อ : 100

พรรคอนาคตไทย

10 พรรคอนาคตไทย

แบ่งเขต : 000 | บัญชีรายชื่อ : 100

พรรคประชาชาติ

11 พรรคประชาชาติ

แบ่งเขต : 000 | บัญชีรายชื่อ : 100

พรรคไทยรวมไทย

12 พรรคไทยรวมไทย

แบ่งเขต : 000 | บัญชีรายชื่อ : 100

พรรคไทยชนะ

13 พรรคไทยชนะ

แบ่งเขต : 000 | บัญชีรายชื่อ : 100

พรรคชาติพัฒนากล้า

14 พรรคชาติพัฒนากล้า

แบ่งเขต : 000 | บัญชีรายชื่อ : 100

พรรคกรีน

15 พรรคกรีน

แบ่งเขต : 000 | บัญชีรายชื่อ : 100

พรรคพลังสยาม

16 พรรคพลังสยาม

แบ่งเขต : 000 | บัญชีรายชื่อ : 100

พรรคเสมอภาค

17 พรรคเสมอภาค

แบ่งเขต : 000 | บัญชีรายชื่อ : 100

พรรคชาติไทยพัฒนา

18 พรรคชาติไทยพัฒนา

แบ่งเขต : 000 | บัญชีรายชื่อ : 100

พรรคภาคีเครือข่ายไทย

19 พรรคภาคีเครือข่ายไทย

แบ่งเขต : 000 | บัญชีรายชื่อ : 100

พรรคเปลี่ยน

20 พรรคเปลี่ยน

แบ่งเขต : 000 | บัญชีรายชื่อ : 100

พรรคไทยภักดี

21 พรรคไทยภักดี

แบ่งเขต : 000 | บัญชีรายชื่อ : 100

พรรครวมไทยสร้างชาติ

22 พรรครวมไทยสร้างชาติ

แบ่งเขต : 000 | บัญชีรายชื่อ : 100

พรรครวมใจไทย

23 พรรครวมใจไทย

แบ่งเขต : 000 | บัญชีรายชื่อ : 100

พรรคเพื่อชาติ

24 พรรคเพื่อชาติ

แบ่งเขต : 000 | บัญชีรายชื่อ : 100

พรรคเสรีรวมไทย

25 พรรคเสรีรวมไทย

แบ่งเขต : 000 | บัญชีรายชื่อ : 100

พรรคประชาธิปัตย์

26 พรรคประชาธิปัตย์

แบ่งเขต : 000 | บัญชีรายชื่อ : 100

พรรคพลังธรรมใหม่

27 พรรคพลังธรรมใหม่

แบ่งเขต : 000 | บัญชีรายชื่อ : 100

พรรคไทยพร้อม

28 พรรคไทยพร้อม

แบ่งเขต : 000 | บัญชีรายชื่อ : 100

พรรคเพื่อไทย

29 พรรคเพื่อไทย

แบ่งเขต : 000 | บัญชีรายชื่อ : 100

พรรคทางเลือกใหม่

30 พรรคทางเลือกใหม่

แบ่งเขต : 000 | บัญชีรายชื่อ : 100

พรรคก้าวไกล

31 พรรคก้าวไกล

แบ่งเขต : 000 | บัญชีรายชื่อ : 100

พรรคไทยสร้างไทย

32 พรรคไทยสร้างไทย

แบ่งเขต : 000 | บัญชีรายชื่อ : 100

พรรคไทยเป็นหนึ่ง

33 พรรคไทยเป็นหนึ่ง

แบ่งเขต : 000 | บัญชีรายชื่อ : 100

พรรคแผ่นดินธรรม

34 พรรคแผ่นดินธรรม

แบ่งเขต : 000 | บัญชีรายชื่อ : 100

พรรครวมพลัง

35 พรรครวมพลัง

แบ่งเขต : 000 | บัญชีรายชื่อ : 100

พรรคเพื่อชาติไทย

36 พรรคเพื่อชาติไทย

แบ่งเขต : 000 | บัญชีรายชื่อ : 100

พรรคพลังประชารัฐ

37 พรรคพลังประชารัฐ

แบ่งเขต : 000 | บัญชีรายชื่อ : 100

พรรคเพื่อไทรวมพลัง

38 พรรคเพื่อไทรวมพลัง

แบ่งเขต : 000 | บัญชีรายชื่อ : 100

พรรคมิติใหม่

39 พรรคมิติใหม่

แบ่งเขต : 000 | บัญชีรายชื่อ : 100

พรรคประชาภิวัฒน์

40 พรรคประชาภิวัฒน์

แบ่งเขต : 000 | บัญชีรายชื่อ : 100

พรรคไทยธรรม

41 พรรคไทยธรรม

แบ่งเขต : 000 | บัญชีรายชื่อ : 100

พรรคไทยศรีวิไลย์

42 พรรคไทยศรีวิไลย์

แบ่งเขต : 000 | บัญชีรายชื่อ : 100

พรรคพลังสหกรณ์

43 พรรคพลังสหกรณ์

แบ่งเขต : 000 | บัญชีรายชื่อ : 100

พรรคราษฎร์วิถี

44 พรรคราษฎร์วิถี

แบ่งเขต : 000 | บัญชีรายชื่อ : 100

พรรคแนวทางใหม่

45 พรรคแนวทางใหม่

แบ่งเขต : 000 | บัญชีรายชื่อ : 100

พรรคถิ่นกาขาวชาววิไล

46 พรรคถิ่นกาขาวชาววิไล

แบ่งเขต : 000 | บัญชีรายชื่อ : 100

พรรครวมแผ่นดิน

47 พรรครวมแผ่นดิน

แบ่งเขต : 000 | บัญชีรายชื่อ : 100

พรรคเพื่ออนาคตไทย

48 พรรคเพื่ออนาคตไทย

แบ่งเขต : 000 | บัญชีรายชื่อ : 100

พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย

49 พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย

แบ่งเขต : 000 | บัญชีรายชื่อ : 100

พรรคพลังปวงชนไทย

50 พรรคพลังปวงชนไทย

แบ่งเขต : 000 | บัญชีรายชื่อ : 100

พรรคสามัญชน

51 พรรคสามัญชน

แบ่งเขต : 000 | บัญชีรายชื่อ : 100

พรรคชาติรุ่งเรือง

52 พรรคชาติรุ่งเรือง

แบ่งเขต : 000 | บัญชีรายชื่อ : 100

พรรคพลังสังคม

53 พรรคพลังสังคม

แบ่งเขต : 000 | บัญชีรายชื่อ : 100

พรรคภราดรภาพ

54 พรรคภราดรภาพ

แบ่งเขต : 000 | บัญชีรายชื่อ : 100

พรรคไทยก้าวหน้า

55 พรรคไทยก้าวหน้า

แบ่งเขต : 000 | บัญชีรายชื่อ : 100

พรรคประชาไทย

56 พรรคประชาไทย

แบ่งเขต : 000 | บัญชีรายชื่อ : 100

พรรคพลังเพื่อไทย

57 พรรคพลังเพื่อไทย

แบ่งเขต : 000 | บัญชีรายชื่อ : 100

พรรคสังคมประชาธิปไตย

58 พรรคสังคมประชาธิปไตย

แบ่งเขต : 000 | บัญชีรายชื่อ : 100

พรรคช่วยชาติ

59 พรรคช่วยชาติ

แบ่งเขต : 000 | บัญชีรายชื่อ : 100

พรรคความหวังใหม่

60 พรรคความหวังใหม่

แบ่งเขต : 000 | บัญชีรายชื่อ : 100

พรรคคลองไทย

61 พรรคคลองไทย

แบ่งเขต : 000 | บัญชีรายชื่อ : 100

พรรคพลังไทยรักชาติ

62 พรรคพลังไทยรักชาติ

แบ่งเขต : 000 | บัญชีรายชื่อ : 100

พรรคประชากรไทย

63 พรรคประชากรไทย

แบ่งเขต : 000 | บัญชีรายชื่อ : 100

พรรคเส้นด้าย

64 พรรคเส้นด้าย

แบ่งเขต : 000 | บัญชีรายชื่อ : 100

พรรคเปลี่ยนอนาคต

65 พรรคเปลี่ยนอนาคต

แบ่งเขต : 000 | บัญชีรายชื่อ : 100

พรรคพลังประชาธิปไตย

66 พรรคพลังประชาธิปไตย

แบ่งเขต : 000 | บัญชีรายชื่อ : 100

พรรคไทยสมาร์ท

67 พรรคไทยสมาร์ท

แบ่งเขต : 000 | บัญชีรายชื่อ : 100

รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.)

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.)แบบแบ่งเขตเลือกตั้งจำนวน 400 คนและส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ 100 คน

แบบแบ่งเขต

พรรคครูไทยเพื่อประชาชน | จังหวัดนครราชศรีมา

เบอร์จังหวัดเขตเลือกตั้งชื่อ-นามสกุลพรรคการเมือง
1กรุงเทพ1นายวรวงค์ ระฆังทองประชาภิวัฒน์
1กรุงเทพ1นายวรวงค์ ระฆังทองประชาภิวัฒน์
1กรุงเทพ1นายวรวงค์ ระฆังทองประชาภิวัฒน์
1กรุงเทพ1นายวรวงค์ ระฆังทองประชาภิวัฒน์
1กรุงเทพ1นายวรวงค์ ระฆังทองประชาภิวัฒน์
1กรุงเทพ1นายวรวงค์ ระฆังทองประชาภิวัฒน์
1กรุงเทพ1นายวรวงค์ ระฆังทองประชาภิวัฒน์
1กรุงเทพ1นายวรวงค์ ระฆังทองประชาภิวัฒน์
2กรุงเทพ1นายวรวงค์ ระฆังทองประชาภิวัฒน์
2กรุงเทพ1นายวรวงค์ ระฆังทองประชาภิวัฒน์
2กรุงเทพ1นายวรวงค์ ระฆังทองประชาภิวัฒน์
2กรุงเทพ1นายวรวงค์ ระฆังทองประชาภิวัฒน์
2กรุงเทพ1นายวรวงค์ ระฆังทองประชาภิวัฒน์
2กรุงเทพ1นายวรวงค์ ระฆังทองประชาภิวัฒน์
3กรุงเทพ1นายวรวงค์ ระฆังทองประชาภิวัฒน์
3กรุงเทพ1นายวรวงค์ ระฆังทองประชาภิวัฒน์
3กรุงเทพ1นายวรวงค์ ระฆังทองประชาภิวัฒน์
3กรุงเทพ1นายวรวงค์ ระฆังทองประชาภิวัฒน์
4กรุงเทพ1นายวรวงค์ ระฆังทองประชาภิวัฒน์
4กรุงเทพ1นายวรวงค์ ระฆังทองประชาภิวัฒน์
4กรุงเทพ1นายวรวงค์ ระฆังทองประชาภิวัฒน์
4กรุงเทพ1นายวรวงค์ ระฆังทองประชาภิวัฒน์
4กรุงเทพ1นายวรวงค์ ระฆังทองประชาภิวัฒน์
5กรุงเทพ1นายวรวงค์ ระฆังทองประชาภิวัฒน์
5กรุงเทพ1นายวรวงค์ ระฆังทองประชาภิวัฒน์
5กรุงเทพ1นายวรวงค์ ระฆังทองประชาภิวัฒน์
5กรุงเทพ1นายวรวงค์ ระฆังทองประชาภิวัฒน์

รายชื่อผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง

พรรคการเมือง

filter Party list
พรรคพลังบูรพา
filter Party list
พรรคประชาสามัคคี
filter Party list
พรรครักษ์ธรรม
filter Party list
พรรคใหม่
filter Party list
พรรคประชาธิปไตยใหม่
filter Party list
พรรคเป็นธรรม
filter Party list
พรรคท้องที่ไทย
filter Party list
พรรคพลังสังคมใหม่
filter Party list
พรรคครูไทยเพื่อประชาชน
filter Party list
พรรคภูมิใจไทย
filter Party list
พรรคแรงงานสร้างชาติ
filter Party list
พรรคพลัง
filter Party list
พรรคอนาคตไทย
filter Party list
พรรคประชาชาติ
filter Party list
พรรคไทยรวมไทย
filter Party list
พรรคไทยชนะ
filter Party list
พรรคชาติพัฒนากล้า
filter Party list
พรรคกรีน
filter Party list
พรรคพลังสยาม
filter Party list
พรรคเสมอภาค
filter Party list
พรรคชาติไทยพัฒนา
filter Party list
พรรคภาคีเครือข่ายไทย
filter Party list
พรรคเปลี่ยน
filter Party list
พรรคไทยภักดี
filter Party list
พรรครวมไทยสร้างชาติ
filter Party list
พรรครวมใจไทย
filter Party list
พรรคเพื่อชาติ
filter Party list
พรรคเสรีรวมไทย
filter Party list
พรรคประชาธิปัตย์
filter Party list
พรรคพลังธรรมใหม่
filter Party list
พรรคไทยพร้อม
filter Party list
พรรคเพื่อไทย
filter Party list
พรรคทางเลือกใหม่
filter Party list
พรรคก้าวไกล
filter Party list
พรรคไทยสร้างไทย
filter Party list
พรรคไทยเป็นหนึ่ง
filter Party list
พรรคแผ่นดินธรรม
filter Party list
พรรครวมพลัง
filter Party list
พรรคเพื่อชาติไทย
filter Party list
พรรคพลังประชารัฐ
filter Party list
พรรคเพื่อไทรวมพลัง
filter Party list
พรรคมิติใหม่
filter Party list
พรรคประชาภิวัฒน์
filter Party list
พรรคไทยธรรม
filter Party list
พรรคไทยศรีวิไลย์
filter Party list
พรรคพลังสหกรณ์
filter Party list
พรรคราษฎร์วิถี
filter Party list
พรรคแนวทางใหม่
filter Party list
พรรคถิ่นกาขาวชาววิไล
filter Party list
พรรครวมแผ่นดิน
filter Party list
พรรคเพื่ออนาคตไทย
filter Party list
พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย
filter Party list
พรรคพลังปวงชนไทย
filter Party list
พรรคสามัญชน
filter Party list
พรรคชาติรุ่งเรือง
filter Party list
พรรคพลังสังคม
filter Party list
พรรคภราดรภาพ
filter Party list
พรรคไทยก้าวหน้า
filter Party list
พรรคประชาไทย
filter Party list
พรรคพลังเพื่อไทย
filter Party list
พรรคสังคมประชาธิปไตย
filter Party list
พรรคช่วยชาติ
filter Party list
พรรคความหวังใหม่
filter Party list
พรรคคลองไทย
filter Party list
พรรคพลังไทยรักชาติ
filter Party list
พรรคประชากรไทย
filter Party list
พรรคเส้นด้าย
filter Party list
พรรคเปลี่ยนอนาคต
filter Party list
พรรคพลังประชาธิปไตย
filter Party list
พรรคไทยสมาร์ท