รายชื่อแคนดิเดตนายกฯ

แคนดิเดตนายกฯพรรคพลังประชารัฐ

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ

พล.อ.ประวิตร

วงษ์สุวรรณ

อดีตรอง

นายกรัฐมนตรี

อายุ 61 ปี

เกิดวันที่ 11 สิงหาคม 2488

นโยบาย

เศรษฐกิจประชารัฐ
สร้างความสามารถ
และโอกาสที่เท่าเทียม

ประวัติการทำงาน

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ
 • 2539ผบ.พล.ร. 2 รอ.
 • 2545แม่ทัพภาคที่ 1
 • 2546ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก
 • 2547ผู้บัญชาการทหารบก
 • 2549สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ประเทศไทย)
 • 2551รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
 • 2557รองนายกรัฐมนตรี

นโยบายเด่นพรรคพลังประชารัฐ

 • นโยบาย
  ด้านเศรษฐกิจ

  บัตรประชารัฐ ต่อยอดมาจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

 • นโยบาย
  ด้านการศึกษา

  การศึกษา 4.0 เตรียมความพร้อมสู่ศตวรรษที่ 21

 • นโยบาย
  ด้านเศรษฐกิจ

  นโยบายเพิ่มค่าจ้างและค่าแรง

 • นโยบาย
  ด้านสังคม

  โครงการบ้านสุขใจวัยเกษียณ

พรรค

พลังประชารัฐ


ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และให้คำมั่นขยายโครงการสวัสดิการ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ