รายชื่อแคนดิเดตนายกฯ

แคนดิเดตนายกฯพรรคไทยภักดี

นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม

นพ.วรงค์

เดชกิจวิกรม

หัวหน้าพรรค

ไทยภักดี

อายุ 61 ปี

เกิดวันที่ 1 พฤษภาคม 2504

นโยบาย

ขออาสาเปลี่ยนแปลงประเทศ
ขจัดทุนผูกขาด คนโกงชาติ
ให้หมดจากแผ่นดินไทย

ประวัติการทำงาน

นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม

นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม
 • 2548ส.ส.พิษณุโลก พรรคประชาธิปัตย์
 • 2550ส.ส.พิษณุโลก พรรคประชาธิปัตย์
 • 2554ส.ส.พิษณุโลก พรรคประชาธิปัตย์
 • 2564หัวหน้าพรรคไทยภักดี

นโยบายเด่นพรรคไทยภักดี

 • นโยบาย
  ด้านเศรษฐกิจ

  ปลดหนี้เกษตรกรภายใน 3 ปี

 • นโยบาย
  ด้านสุขภาพ

  สิทธิรักษาพยาบาลเท่าเทียม เตียงเพียงพอ

 • นโยบาย
  ด้านเศรษฐกิจ

  ก๊าซหุงต้มถังละ 225 บาท

 • นโยบาย
  ด้านสังคม

  ต่อต้านทุนโกงชาติ ทุนผูกขาด

พรรค

ไทยภักดี


รวบรวมเครือข่ายประชาชนผู้จงรักภักดี ปราบการทุจริต เพื่อภักดีประชาและศรัทธาสถาบัน เข้ามาเพื่อปราบโกง

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม