พรรคพลังสังคม เลือกตั้งปี2566
พรรคพลังสังคมแคนดิเดต : ณฐพร ชลายนนาวิน