พรรครวมไทยสร้างชาติ เลือกตั้งปี2566
พรรครวมไทยสร้างชาติแคนดิเดต : พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา, พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค

สโลแกนพรรค

ทำแล้ว ทำอยู่ ทำต่อ

นโยบายเด่น

พรรครวมไทยสร้างชาติ

 • เพิ่มสิทธิบัตรสวัสดิการพลัสเป็น 1,000 บาทต่อเดือน เริ่มจากกลุ่มรายได้น้อย
 • ปรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจากแบบขั้นบันไดเป็นให้เท่ากันทุกช่วงอายุ คนละ 1,000 บาทต่อเดือน
 • ดูแลผู้สูงวัยด้วยการสร้างศูนย์สันทนาการ และลดภาษีให้ผู้ประกอบการที่จ้างผู้สูงวัยทำงาน
 • แรงงานและข้าราชการ เบิกส่วนประกันตน 30% มาใช้ก่อนได้ ยามเดือดร้อน
 • อาชีพอิสระ เข้าระบบประกันสังคมถ้วนหน้า
 • ให้ทุนเรียนวิชาชีพ อำเภอละ 100 ทุน มีสถาบันกำเนิดศิลป์ ปั้นศิลปินไทยสู่เวทีโลก
 • โครงการคนละครึ่งและเราเที่ยวด้วยกัน ภาค 2
 • ทำประเทศไทยให้มีคุณภาพ เช่น มีโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัย การตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ EEC และระเบียงเศรษฐกิจใหม่ 4 ภาค
 • สร้างระบบแพทย์ 24 ชั่วโมง ปรึกษาแพทย์ผ่านระบบแพทย์ทางไกล
 • ตั้งกองทุนพยุงราคาสินค้าเกษตร ราคาข้าว ราคายาง เพื่อช่วยให้เกษตรกรมีรายได้ ทำให้ระบบเศรษฐกิจมีเงินหมุนเวียน
 • เพิ่มเงินสนับสนุนต้นทุนปลูกข้าว จากที่เคยได้ไร่ละ 700 บาท เป็นไร่ละ 2,000 บาท ครอบครัวละ 5 ไร่ เพื่อให้ทันกับต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น
 • ปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ 'One Map' เพื่อแก้ปัญหาที่ดินทับซ้อนยืดเยื้อ โดยเริ่มจาก 11 จังหวัดภาคกลาง และจะดำเนินการให้เสร็จภายใน 1 ปี
 • แก้กฎหมายเกี่ยวกับที่ดินทั้งหลาย เพื่อให้ประชาชนที่ไม่มีเอกสารสิทธิ หรือมีที่ดินทับซ้อนกับที่ดินของรัฐ ได้มีสิทธิครอบครอง มีสิทธิทำกิน

แคนดิเดตนายกฯจากพรรครวมไทยสร้างชาติ

พล.อ.ประยุทธ์

พล.อ.ประยุทธ์

จันทร์โอชา

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ชื่อเล่น ตู่ เป็นนายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม เดิมอดีตผู้บัญชาการทหารบก และแคนดิเดตนายกฯ พรรคพลังประชารัฐ ปัจจุบันเป็นประธานคณะกรรมการกำหนดแนวทางและยุทธศาสตร์พรรครวมไทยสร้างชาติ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
พีระพันธุ์

พีระพันธุ์

สาลีรัฐวิภาค

นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ชื่อเล่น ตุ๋ย เป็นเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เดิมเป็นอดีต ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์หลายสมัย ปัจจุบันเป็นหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
01
00

ข่าวเกี่ยวข้องพรรครวมไทยสร้างชาติ