พรรคไทยชนะ เลือกตั้งปี2566
พรรคไทยชนะแคนดิเดต : ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล