พรรคพลังเพื่อไทย เลือกตั้งปี2566
พรรคพลังเพื่อไทยแคนดิเดต : เอกวรพงศ์ อำนวยทรัพย์, พงษ์ศักดิ์ พัวพรพงษ์, ปภาดา ถาวรเศรษฐ