พรรคถิ่นกาขาวชาววิไล เลือกตั้งปี2566
พรรคถิ่นกาขาวชาววิไลแคนดิเดต : -