พรรคคลองไทย เลือกตั้งปี2566
พรรคคลองไทยแคนดิเดต : สายัณห์ อินทรภักดิ์