พรรคไทยธรรม เลือกตั้งปี2566
พรรคไทยธรรมแคนดิเดต : กิตติกร วิชัยเรืองธรรม, อโณทัย ควงดารา, รัตติกาล โสวะภาส