พรรคราษฎร์วิถี เลือกตั้งปี2566
พรรคราษฎร์วิถีแคนดิเดต : สุชาติ บรรดาศักดิ์, รัฐฐาน์ พีรวิชญ์ธนาภัค