พรรคสังคมประชาธิปไตย เลือกตั้งปี2566
พรรคสังคมประชาธิปไตยแคนดิเดต : -