พรรคเสมอภาค เลือกตั้งปี2566
พรรคเสมอภาคแคนดิเดต : รฎาวัญ วงศ์ศรีวงศ์