พรรคแผ่นดินธรรม เลือกตั้งปี2566
พรรคแผ่นดินธรรมแคนดิเดต : -