พรรคประชากรไทย เลือกตั้งปี2566
พรรคประชากรไทยแคนดิเดต : ดร.คณิศร สมมะลวน, สาวภคมน วงศ์ใหญ่, หรรษธร ณรงค์