พรรคภาคีเครือข่ายไทย เลือกตั้งปี2566
พรรคภาคีเครือข่ายไทยแคนดิเดต : -