พรรคประชาภิวัฒน์ เลือกตั้งปี2566
พรรคประชาภิวัฒน์แคนดิเดต : สมเกียรติ ศรลัมพ์, พล.ต.ไชยนาจ ญาติฉิมพลี