พรรคทางเลือกใหม่ เลือกตั้งปี2566
พรรคทางเลือกใหม่แคนดิเดต : ราเชน ตระกูลเวียง