พรรคชาติรุ่งเรือง เลือกตั้งปี2566
พรรคชาติรุ่งเรืองแคนดิเดต : พิมไหมทอง ศักดิพัตโภคิน